อักษรรูนส์ตัวที่ 1: Fehu รูนส์แห่งการปศุสัตว์และทรัพย์สิน

อักษรรูนส์ เฟฮู Fehu

อย่างที่เราได้เกริ่นไปในบทความที่แล้วเรื่อง ความเป็นมาของอักษรรูนส์ นะคะ ว่าอักษรรูนส์ชุดที่นิยมนำมาใช้ในการพยากรณ์นั้น จะเป็นชุด Elder Futhark ซึ่งประกอบด้วยอักษรรูนส์ทั้งหมด 24 ตัว เราจะมาทำความรู้จักกับ Fehu อักษรรูนส์ตัวแรกในชุด Elder Futhark กันค่ะ

คำอ่านออกเสียง: เฟโอห์ (Feoh) หรือ เฟฮู (Fehu)

หมายถึง: ปศุสัตว์ (วัวเลี้ยง)

อย่างที่เราได้เกริ่นไปในบทความที่แล้วเรื่อง ความเป็นมาของอักษรรูนส์ นะคะ ว่าอักษรรูนส์ชุดที่นิยมนำมาใช้ในการพยากรณ์นั้น จะเป็นชุด Elder Futhark ซึ่งประกอบด้วยอักษรรูนส์ทั้งหมด 24 ตัว (ในบางตำราจะเพิ่มรูนส์เปล่า ไม่มีอักษรใด ๆ เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตัว เรียกว่า Wyrd)

อักษรรูนส์ทั้ง 24 ตัวนั้นจะถูกนำมาแบ่งเป็น 3 ชุด (Aetts) ชุดละ 8 ตัวเท่า ๆ กัน ได้แก่ 

  • ชุดที่ 1 เรียกว่า Frey’s Aett คืออักษรรูนส์ของเทพเฟรย์  ส่วนใหญ่อักษรรูนส์ชุดนี้จะแสดงถึง ความรัก และ ความสุขเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต
  • ชุดที่ 2 เรัยกว่า Hagal’s Aett คืออักษรรูนส์ของเทพเฮมดัลล์ เทพแห่งผู้พิทักษ์ที่เฝ้าประตูสวรรค์อยู่ ณ สะพานสายรุ้ง (Bifrost) อักษรรูนส์ชุดนี้จึงเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นหลัก
  • ชุดที่ 3 เรียกว่า Tyr’s Aett คืออักษรรูนส์ของเทพธีร์ เทพแห่งสงคราม ซึ่งเป็นเทพที่เสียสละเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่น และมีจิตใจที่กล้าหาญ ดังนั้น อักษรรูนส์ชุดนี้จึงกล่าวถึงการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

 

เริ่มกันที่อักษรรูนตัวแรกของชุด Frey’s Aett กันก่อน นั่นก็คือ เฟฮู (Fehu) หมายถึง การปศุสัตว์ หรือ ทรัพย์สมบัติ เพราะสมัยก่อนใครที่มีจำนวนปศุสัตว์มาก ก็จะถือว่าเป็นคนทีมีทรัพย์สมบัติ ร่ำรวย มั่งคั่งนั่นเอง สังเกตว่ารูปสัญลักษณ์นี้จะคล้ายกับกิ่งไม้ที่ปักชำลงดิน ดังนั้นจึงมีความหมายแฝงถึง ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง ซึ่งต้องลงทุนลงแรงก่อนจึงได้มาด้วย (คือมีแนวโน้มว่าจะสำเร็จ มั่งคั่ง แต่ยังไม่ได้มาในทันทีทันใด เหมือนเราปลูกต้นไม้เพาะต้นกล้าก็ต้องใช้เวลาก่อนจึงจะงอกงาม) 

ความหมายในการทำนาย (พยากรณ์) : ทรัพย์สิน, เงิน, การได้ครอบครองเป็นเจ้าของ, การเริ่มต้นใหม่, ความเอื้ออาทร, ความเจริญรุ่งเรือง, ความโชคดี, ความก้าวหน้า, ได้เลื่อนตำแหน่ง(โปรโมท), ธุรกิจ, องค์กร, เป้าหมาย, พลังงาน, สถานการณ์หรือสิ่งที่เราควบคุมได้, การทะนุบำรุง

อักษรรูน เฟฮู เทียบได้กับไพ่ทาโรต์ใบไหน: ไพ่ The World และไพ่ชุดเหรียญ  

สัญลักษณ์ในจักรราศี: ราศีเมษ 

ธาตุ: ไฟ (เหตุที่เฟฮูเป็นธาตุไฟก็เพราะว่า แถบสแกนดิเนเวียนนั้นฤดูหนาวโหดร้ายทารุณมาก พอมีไฟ มีแสงสว่างก็จะสามารถทำการเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นอักษรรูนตัวแรกแห่งการก่อกำเนิด ก็คือธาตุไฟนั่นเอง)

เทพเจ้ายุโรปเหนือ (Norse Gods) ที่เกี่ยวข้อง : เทพเฟรย์ (Frey) และเทวีเฟรยา (Freya) 

เทพเฟรย์ (Frey) เจ้าของชื่อชุด Frey’s Aett  เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ การเกษตร อากาศดี และ แสงสว่าง   มีเทพอาวุธคือดาบประกายแสง เป็นพี่ชายของเทวีเฟรย่า เกษตรกรชาวสแกนดิเนเวียนั้นมักจะบูชาเทพเฟรย์เป็นหลัก เพื่อขอให้พืชผลที่ปลูกเจริญงอกงาม 

เทวีเฟรยา (Freya)  เทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และมายิกศาสตร์ ความสามารถด้านเวทมนตร์และการรบของพระนางนั้นสูงมาก ถึงกับได้รับความไว้วางใจจากเทพโอดินให้เป็นผู้คุมกลุ่มนางฟ้านักรบวัลคีรีส์บนสรวงสวรรค์  ดังนั้นหมอดูหรือนักพยากรณ์ส่วนใหญ่ก็จะบูชาเทวีเฟรย่า ควบคู่ไปกับเทพโอดิน (ในฐานะบิดาผู้ให้กำเนิดอักษรรูนส์) ค่ะ 

ตั้ม runic.me 
จองคิวดูดวง รับคำพยากรณ์จากอักษรรูนส์ และวันเดือนปีเกิด คลิกที่นี่ 

Leave A Comment

0